Reform logotype

montage av tavellist

Skriv ut pdf

Paketet innehåller:

  • tavellist i längd 0,5 m alternativt 1 m.

 

Om du beställt 1 eller 2 trälister med magneter så ligger de i samma paket.

 

Upphängningsbeslag, skruvar och plugg ingår ej.

1. Anpassa infästningen beroende av väggmaterial.

 

TIPS! Kontrollera att det ej finns några installationer i väggen där infästning skall ske.

Om du skall använda infästningar för gips kolla om det är enkla eller dubbla gipsskivor.

2. Välj rätt skruv vid dold infäsning med trälist.

 

Trälisten täcker skruvarna. Därför skall storleken på skruvarnas huvud anpassas till trälistens hål som har en diameter på12 mm och ett djup på 4 mm.

Montage posterlist 1

3. Dessa verktyg behöver du ha. Behöver du borra använd borr och borrmaskin anpassat för den typ av väggmaterial du skall borra i.

Börja med att mäta ut var hyllan skall monteras på väggen.

 

TIPS! Kontrollera att det ej finns några installationer bakom som kan skadas. Vid infästning i gips kontrollera att du ej hamnar i en regel. Väggreglar brukar sitta med ett centrummått på 450 alt 600 mm.

Montage posterlist 2

4. Markera ut hålet till höger på hyllan genom att hålla upp hyllan eller mäta från golvet. Fig:D.

Borra och plugga om det behövs.

 

TIPS! Borra först ett litet hål för att se om du träffar på en trä- eller plåtregel. Om du hamnar i en regel kan du välja att använda en annan typ av infästning för just detta hål.

Montage posterlist 3

5. Fäst hyllan mot väggen med den skruv du valt.

Håll hela tiden i hyllan och använd vattenpasset för att få hyllan rakt/i våg.

 

TIPS! Se till att ha vattenpasset och pennan inom räckhåll om du är ensam.

Montage posterlist 4

6. Markera ut de andra hålen för skruvarna när du har hyllan i våg. Montera ned hyllan.

Borra och plugga om det behövs

Montera nu hyllan mot väggen med skruv i alla infästningshål som finns i hyllan.

 

TIPS! Om du monterar en 1 meters tavellist och måste borra och plugga. Tänk då på att du markerar ut hålet i mitten på hyllan innan du skruvar upp den.

Montage posterlist 4

7.  Dessa verktyg behöver du ha. Behöver du borra använd borrmaskin och borr anpassat för den typ av väggmaterial du skall borra i.

Börja med att mäta ut var hyllan skall monteras på väggen.

 

TIPS! Kontrollera att det ej finns några installationer bakom som kan skadas. Vid infästning i gips kontrollera att du ej hamnar i en regel. Väggreglar brukar sitta med ett centrummått på 450 alt 600 mm.

Montage posterlist 4

8. Markera en punkt vid golvet till vänster. Fig:A

Mät från golvpunkten  Fig:A ut avståndet upp till den höjd du vill att hyllan skall vara på.

Markera en punkt. Fig:B

 

Montage posterlist 4

9. Markera en ny punkt vid golvet till höger. Fig:C

Avstånd mellan Fig:A och Fig:C enligt ritning.

Markera nu ut hålet till höger. Fig:D

Mät från golvpunkten Fig:C upp till samma höjd (som tidigare hål Fig:B). Markera en punkt. Håll upp hylla och se att dina markerade hål stämmer med hyllans hål. Kontrollmät diagonalmåtten. Om ditt golv lutar väldigt mycket kommer hyllan att sitta med samma lutning som golvet.

Montage posterlist 4

10. Montera nu hyllan mot väggen med skruv i alla infästningshål som finns i hyllan. Borra och plugga om det behövs.

 

TIPS! Om du monterar en 1 meters tavellist och måste borra och plugga. Tänk då på att du markerar ut hålet i mitten på hyllan innan du skruvar upp den.

Montage posterlist 1
Montage posterlist 2
Montage posterlist 3
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 1
Montage posterlist 2
Montage posterlist 3
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4
Montage posterlist 4